preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivana Batelića Raša

Javni pozivi

ODLUKA

Autor: Administrator , 5. 5. 2022. 11:45

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                              

ISTARSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA BATELIĆA-RAŠA

KLASA:602-01/22-09/01

URBROJ:2144-17-01-22

Raša, 03.05.2022.

 

Temeljem članka 15. stavak 6. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ("N.N." broj: 67/14.,  81/15., 53/21) učitelj voditelj, učitelj pratitelj i roditelji učenika 7. i 8. razreda Osnovne škole Ivana Batelića-Raša, na roditeljskom sastanku održanom dana 03.05.2022. godine, donijeli su

O D L U K U O ODABIRU PONUDE

ZA REALIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Za realizaciju višednevne izvanučioničke nastave – ekskurzija učenika 7. i 8. razreda  u Liku – Zagorje prema javnom pozivu broj: 1/2022. od dana 05.04.2022. godine, a temeljem prezentiranih ponuda potencijalnih davatelja usluga, izabrana je ponuda agencije OBORD d.o.o. Trumbićeva 6, 10000 Zagreb s ponudbenim iznosom od 1.350,00 kuna po učeniku.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja te će se objavit na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

                                                           O b r a z l o ž e nj e

Dana 28. travnja 2022. godine Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude Osnovne škole Ivana Batelića-Raša izvršilo je izbor potencijalnih davatelja usluga za realizaciju višednevne izvanučioničke nastave – ekskurzija učenika 7. i 8. razreda  u Liku-Zagorje – prema javnom pozivu broj: 1/2022. te su isti pismenim putem pozvani na prezentaciju svojih ponuda.

Prezentacija je izvršena dana 03.05.2022. godine na roditeljskom sastanku roditelja 7. i 8. razreda. sljedećim redoslijedom:

  • Target Ex Novo Travel Agency , Tina Ujevića 12, 52210 Rovinj 
  • OBORD d.o.o. Trumbićeva 6, 10000 Zagreb

Na osnovi ponuđenog paket-aranžmana kao najpovoljnija je odabrana ponuda tvrtke  OBORD d.o.o. Trumbićeva 6, 10000 Zagreb te je ista  odabrana je za davatelja usluge u realizaciji ekskurzije učenika 7. i 8. razreda u Liku-Zagorje u periodu od 02. do 03.06.2022. godine po cijeni od 1.350,00 kuna po učeniku.

                                                                   Predsjednik Povjerenstva

                                                                     Luana Pavinčić Vlačić

 

[više]

Obavijest

Autor: Nensi Fonović Rade, 29. 4. 2022. 13:22

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                              

ISTARSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA BATELIĆA-RAŠA

KLASA:602-01/22-09/01

URBROJ:2144-17-01-22

Raša, 28.04.2022.

Nakon razmatranja svih ponuda za organizaciju dvodnevne izvanučioničke nastave – ekskurzija učenika 7. i 8. razreda (LIKA-ZAGORJE) – objavljenog dana 05.04.2022. godine na internetskoj stranici Škole Povjerenstvo izabire kao zadovoljavajuće obje ponude:

  • OBORD d.o.o. Trumbićeva 6, 10000 Zagreb
  • Target Ex Novo Travel Agency, Tina Ujevića 12, 52210 Rovinj

koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira dvodnevna ekskurzija na roditeljskom sastanku roditelja učenika 7. i 8. razreda koji je zakazan za utorak 03.05.2022. godine u 18,00 sati u OŠ Ivana Batelića-Raša. Odabrani potencijalni davatelji usluga prezentirati će ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi. U slučaju da se potencijalni davatelj usluga ne može odazvati pozivu, ponudu će predstaviti učitelj voditelj. Vrijeme trajanja pojedine prezentacije biti će 10 minuta po agenciji.

[više]

Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Autor: Nensi Fonović Rade, 26. 4. 2022. 17:29

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić 1

52223 Raša

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA

Obavještavaju se cijenjene turističke agencije kao davatelji usluga o terminu  Javnog otvaranja ponuda.

Javno  otvaranje ponuda pristiglih na Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija – višednevna izvanučionička nastava – Školska ekskurzija učenika 7. i 8.razreda OŠ Ivana Batelića-Raša biti će u četvrtak, 28.04.2022. godine u 13,00 sati u OŠ Ivana Batelića-Raša.

 

[više]

Javni poziv za dostavu ponuda Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 5. 4. 2022. 10:15

KLASA: 602-01/22-09/01

URBROJ: 2144-17-01-22-1

Raša, 05.04.2022.

 

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA ORGANIZACIJU IZLETA I EKSKURZIJA – VIŠEDNEVNA IZVANUČIONIČKA NASTAVA – ŠKOLSKA EKSKURZIJA UČENIKA 7. I 8. RAZREDA

U skladu s Pravilnikom o izvođenju, izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15, 53/21) objavljujemo

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija –

višednevna izvanučionička nastava –

Školska ekskurzija učenika 7. i 8.razreda

Rok za dostavu svih ponuda je  13. travnja 2022. godine do 12.00 sati na adresu:

Osnovna škola Ivana Batelića - Raša

Ivan Batelić 1, 52223 Raša

Cijeli Javni poziv i Obrazac za izlet preuzmite  u prilogu, u VIŠE.

 

 

[više]

Obavijest - Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave učenika 3. i 4. razreda Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nensi Fonović Rade, 11. 2. 2020. 14:33

[više]

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nensi Fonović Rade, 27. 1. 2020. 18:17

U privitku pogledajte obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za 3. i 4. razred.

[više]

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRODAJU RABLJENE ODSISNE VENTILACIJE SA KUHINSKOM NAPOM Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 13. 5. 2019. 16:50

KLASA: 406-01/19-01/05
URBROJ: 2144-17-01-19-6
Raša, 13.05.2019.

Na temelju Odluke Povjerenstva o ponavljanju postupka objave javnog poziva Povjerenstvo za provođenje javnog poziva dana 13. svibnja 2019. godine objavljuje

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRODAJU
RABLJENE ODSISNE VENTILACIJE SA KUHINSKOM NAPOM

Dokument možete pogledati u VIŠE, pod priloženi dokumenti.

[više]

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRODAJU RABLJENE ODSISNE VENTILACIJE SA KUHINSKOM NAPOM

Autor: Nensi Fonović Rade, 20. 3. 2019. 16:46

   OŠ Ivana Batelića- Raša

      Ivan Batelić  1

   52223 Raša 

   E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

 

KLASA: 406-01/19-01/05

URBROJ: 2144-17-01-19-3

Raša, 20.03.2019.

 

            Na temelju Odluke ravnateljice  o početku postupka objave javnog poziva  Povjerenstvo za provođenje javnog poziva  dana 20. ožujka 2019. godine objavljuje

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRODAJU

 RABLJENE ODSISNE VENTILACIJE SA KUHINSKOM NAPOM

1.Predmet javnog poziva:

OPIS OPREME

Jed. mjere

Cijena

Rabljena kuhinjska napa zidna ravna-dimenzija 1800x800x450 mm sa ugrađenom svjetiljkom FORMA 2x38W,sve proizvod FUSIO, Poreč

Godina proizvodnje 2016.

komplet

3.538,08 kn

Rabljeni odsisni kuhinjski ventilator tip MPS 250 E2, proizvod RUCK, Njemačka sa transformatorskim upravljačem TEM 035

komplet

4.669,00 kn

Rabljeni odsisini kanal 300x300 mm sa koljenom ukupne dužine 3 metara

komplet

    300,00 kn

Rabljene rešetke AFŽV 397x397 mm I OAS-R325x125 mm

Komplet

   200,00 kn

SVEUKUPNO (početna procijenjena vrijednost)

 

8.707,08 kn

 

Početna procijenjena vrijednost: 8.707,08 kn

2. Prodaja se vrši po načelu “viđeno-kupljeno” prikupljanjem pisanih ponuda.

3. Napu zainteresirani mogu pogledati počevši od 20.03.2019. do 28.03.2019. od 08,00 do 10,00 sati na lokaciji Ivan Batelić 1, Raša.

4. Pravo sudjelovanja imaju sve zaintersirane fizičke I pravne osobe.

5. Pisane ponude moraju sadržavati:

- ime I prezime, OIB I adresu prebivališta za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke, OIB I adresu  za pravne osobe.

6. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana zaključno sa 28.03.2019. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

7. Pisane ponude poslati preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu: Osnovna škola Ivana Batelića-Raša, Ivan Batelić 1, Raša, s naznakom “PONUDA ZA KUPNJU KUHINJSKE  NAPE-NE OTVARAJ” ili osobnom dostavom  u Srednju školu Mate Blažine Labin (za Školu I. Batelića-Raša).

8. Otvaranje ponuda obaviti će se dana 28.03.2019. godine u 12,30 sati, a o izboru najpovoljnije ponude odlučuje Povjerenstvo.

O rezultatima izbora sudionici će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 (osam) dana po primitku obavijesti  o prihvatu ponude sklopiti ugovor o prodaji s vlasnikom, u protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG POZIVA

[više]

Javni poziv za prodaju rabljene odsisne ventilacije sa kuhinjskom napom

Autor: Nensi Fonović Rade, 6. 3. 2019. 14:11

OŠ Ivana Batelića- Raša

   Ivan Batelić  1

52223 Raša 

E-mail: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr

 

KLASA: 406-01/19-01/05

URBROJ: 2144-17-01-19-2

Raša, 06.03.2019.

 

            Na temelju Odluke ravnateljice  o početku postupka objave javnog poziva  Povjerenstvo za provođenje javnog poziva  dana 06. ožujka 2019. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA PRODAJU RABLJENE ODSISNE VENTILACIJE SA KUHINSKOM NAPOM

1.Predmet javnog poziva:

OPIS OPREME

Jed. mjere

Cijena

Rabljena kuhinjska napa zidna ravna-dimenzija 1800x800x450 mm sa ugrađenom svjetiljkom FORMA 2x38W,sve proizvod FUSIO, Poreč

Godina proizvodnje 2016.

komplet

3.538,08 kn

Rabljeni odsisni kuhinjski ventilator tip MPS 250 E2, proizvod RUCK, Njemačka sa transformatorskim upravljačem TEM 035

komplet

4.669,00 kn

Rabljeni odsisini kanal 300x300 mm sa koljenom ukupne dužine 3 metara

komplet

    300,00 kn

Rabljene rešetke AFŽV 397x397 mm I OAS-R325x125 mm

Komplet

   200,00 kn

SVEUKUPNO (početna procijenjena vrijednost)

 

8.707,08 kn

 

Početna procijenjena vrijednost: 8.707,08 kn

2. Prodaja se vrši po načelu “viđeno-kupljeno” prikupljanjem pisanih ponuda.

3. Napu zainteresirani mogu pogledati počevši od 07.03.2019. do 15.03.2019. od 08,00 do 10,00 sati na lokaciji Ivan Batelić 1, Raša.

4. Pravo sudjelovanja imaju sve zaintersirane fizičke I pravne osobe.

5. Pisane ponude moraju sadržavati:

- ime I prezime, OIB I adresu prebivališta za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke, OIB I adresu  za pravne osobe.

6. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana zaključno sa 15.03.2019. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

7. Pisane ponude poslati preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu: Osnovna škola Ivana Batelića-Raša, Ivan Batelić 1, Raša, s naznakom “PONUDA ZA KUPNJU KUHINJSKE  NAPE-NE OTVARAJ” ili osobnom dostavom  u Srednju školu Mate Blažine Labin (za Školu I. Batelića-Raša).

8. Otvaranje ponuda obaviti će se dana 15.03.2019. godine u 12,30 sati, a o izboru najpovoljnije ponude odlučuje Povjerenstvo.

O rezultatima izbora sudionici će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 (osam) dana po primitku obavijesti  o prihvatu ponude sklopiti ugovor o prodaji s vlasnikom, u protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG POZIVA

 

                                                                                                          

 

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Kalendar
« Svibanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

 
Korisni linkovi

OBRAZOVANJEsmiley

 
Korisni linkovi


 
Škola za život

Informacije za roditelje:

Škola za život.ppt

 
E-dnevnik

Priloženi dokumenti:
Upute za ucenike i roditelje.pdf

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 9. 2017.

Ukupno: 91764
Ovaj mjesec: 1136
Ovaj tjedan: 80
Danas: 31
 
 > Javni pozivi
CMS za škole logo
Osnovna škola Ivana Batelića Raša / Ulica Ivana Batelića br. 1, HR-52223 Raša / os-ibatelica-rasa.skole.hr / ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr
preskoči na navigaciju